Портал комерційної нерухомості Мапа сайту "Портал комерційної нерухомості"
ГоловнаНовостиСтатьиАналитикаКоммерческая недвижимость зарубежьяОбъявленияКаталог фирмВсе для коммерцииПолезная информацияО проекте

ПОШУК ПО САЙТУ

ОСТАННІ ОГОЛОШЕННЯ

Продати окрема будівля: 50 м2
10.07.20
Продати квартира під офіс: 74 м2, $85000
18.06.20
Здати склад: 36 м2, $63
11.05.20
Здати ресторан: 140 м2, $4500
11.10.19
Здати офіс: 189 м2, $25/м2
08.09.19
Здати офіс: 189 м2, $25/м2
08.09.19
Продати підвал: 167 м2, $60000
27.06.19
Продати підвал: 167 м2, $45000
04.06.19
Продати підвал: 167 м2, $53000
14.05.19
Здати аптека: 53 м2, $1000
05.02.19
Всі оголошення
 

Статистика цін

Вся статистика

Реклама

 

Головна / Статьи 

Статьи

Производственная недвижимостьГостиничная недвижимостьОфисная недвижимостьСкладская недвижимостьТорговая недвижимостьРекреационная недвижимостьЗемля под коммерческую недвижимостьКоммерческая недвижимость КиеваКоммерческая недвижимость УкраиныИнвестиции в коммерческую недвижимость

Вплив економічної кризи на економіку України. Роль держави у вирішенні проблеми


12.06.2009
З такою доповіддю виступила Олександра Бадзевич на Другому всеукраїнському інвестиційному форумі "Інвестиції у нерухомість та будівництво-2009" 2 червня у Києві.
Повномасштабна фінансова, промислова, соціально-економічна криза поставила перед владою, бізнесом і суспільством в цілому складні виклики та завдання, до яких країна виявилася неготовою як з точки зору дієздатності державного управління, так і на рівні конкурентоспроможності галузей економіки.
Причинами поглиблення серйозних ризиків нестабільності є системні вади державної економічної політики, нерозвиненість державних та ринкових інституцій, а також макроекономічні структурні диспропорції.
Державна економічна політика за роки незалежності України характеризувалася безсистемністю та неадекватністю стратегічним завданням і можливостям розвитку національної економіки.
Залишаються невирішеними такі ключові для суспільства та бізнесу завдання як реформування податкової системи, давно назріле запровадження ринкових механізмів у земельних відносинах, пенсійної реформи, прийняття вкрай необхідних змін до корпоративного законодавства, створення потужної державної системи фінансової підтримки економічного розвитку та стимулювання експорту тощо.
Неефективність діалогу між владою та бізнесом загострює системні вади вітчизняної економіки та погіршує несприятливий підприємницький клімат. За оцінками міжнародних організацій, Україна вже багато років посідає останні місця в світі щодо умов ведення бізнесу. Так, за оцінками Міжнародного валютного фонду Україна посідає 177 місце з 181 країни за загальною кількістю та складністю адміністрування податків.
У 2008 році темпи зростання реального ВВП склали 2,1%. Показник 2007 року знижений в 3,8 раза. Глибшого падіння не відбулося тільки завдяки значному урожаю зернових.
Стрімким обвалом ВВП ознаменувався кінець 2008 року. Реальний ВВП в четвертому кварталі 2008 р. знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8%.
Обсяги виробленої промислової продукції за січень-квітень 2009 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року скоротились на 31,9%. Випуск промислової продукції на підприємствах переробної промисловості зменшився на 38,0%, добувної промисловості - на 18,0%.
У квітні 2009 р. порівняно з березнем 2009 р. загальний обсяг випуску промислової продукції скоротився на 4,8%. У переробній промисловості обсяги виробництва зменшились на 0,3%, найсуттєвіше на підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 7,1%), машинобудування (на 2,5%), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 1,4%).
Обсяг експорту товарів та послуг за І квартал 2009 р. становив 10,4 млрд. дол. США, імпорту -10,8 млрд. дол. США. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги експорту товарів та послуг скоротились на 36,6%, імпорту - на 46,4%. Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 419,7 млн. дол. США
Всі регіони України відчули спад виробництва, проте, різною мірою - залежно від галузевих особливостей їх промислового потенціалу. Зокрема, під подвійним тиском опинилися експортно-орієнтовані регіони (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області) - це втрата ринків збуту і відсутність кредитних ресурсів. Для регіонів з більш диверсифікованою економікою (Харківська, Миколаївська, Одеська, Львівська) падіння визначає відсутність кредитування бізнесу і обмежений попит населення. Динаміка економічного розвитку областей з високою питомою вагою сільськогосподарського виробництва (Вінницька, Волинська, Кіровоградська, Київська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, в деякій мірі і Черкаська) визначається станом переробних підприємств.
Стан економіки України на середину 2009р. характеризується посиленням негативних тенденцій падіння обсягів виробництва та доходів населення, зростанням рівня інфляції та безробіття, скороченням заощаджень в банківській системі, що призвело до поглиблення макроекономічних структурних диспропорцій та подальшої ескалації нестабільності.
За оцінками вітчизняних та закордонних експертів, основними ризиками, що впливатимуть на соціально-економічний розвиток України в 2009-2010 роках, є наступні:
- зменшення обсягів експорту через економічну стагнацію в країнах - основних торговельних партнерах України та зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі;
- зниження обсягів виробництва в галузях економіки, які мають значну експортну орієнтацію: насамперед, металургії, хімічній промисловості, частині підгалузей машинобудування та харчової промисловості;
- зменшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів через сповільнення економічного зростання і приросту доходів суб'єктів господарювання та населення;
- загострення проблеми бюджетного дефіциту через необхідність збереження високого рівня видатків для компенсації негативних соціальних явищ;
- різке зменшення інвестиційної активності через значну економічну та політичну невизначеність та загострення дефіциту фінансових ресурсів;
- зростання безробіття та загострення становища на ринку праці, зростання конфліктів між сторонами соціального діалогу;
- погіршення фінансового становища комерційних банків через зниження платоспроможності позичальників;
- подальше зменшення обсягів та зростання вартості кредитування суб'єктів господарювання та населення;
- продовження стагнації в галузях економіки, залежних від доступності кредитних ресурсів: насамперед, будівництво, сільське господарство, машинобудування;
- зменшення внутрішнього платоспроможного споживчого попиту через зменшення зайнятості, сповільнення приросту доходів населення та зменшення споживчого кредитування;
- утруднення фінансування негативного сальдо платіжного балансу через сповільнення припливу в Україну іноземних інвестиційних та кредитних ресурсів;
- посилення валютно-курсової нестабільності при слабкій прогнозованості тенденцій валютного ринку;
- збереження високих темпів інфляції через зростання складових собівартості продукції, вплив девальваційних тенденцій, високий рівень ризиків в економіці;
- зведення до мінімуму можливостей отримання зовнішніх запозичень внаслідок глобальної кризи ліквідності та утруднений доступ до кредитних ресурсів;
- суттєве зниження обсягів надходження іноземного капіталу в Україну;
- ризики подальшої номінальної девальвації курсу гривні, що має потенціал прискорювати інфляційні тенденції та позначиться на якості банківських активів;
- зменшення бюджетних надходжень, переважання темпів зростання витрат (головним чином їх соціальної складової, в т.ч. й внаслідок інфляції) порівняно з надходженнями бюджету;
- відсутність прогресу у проведенні важливих реформ внаслідок політичної нестабільності, відсутності політичного консенсусу серед політичної еліти за наближення президентських виборів.
Ймовірність настання цих ризиків буде залежатиме від адекватності економічної політики, що реалізуватиметься у поточному році.
Поточні заходи економічної політики мають короткостроковий характер та поки що незначний ефект, деякі є помилковими.
Прийняті антикризові закони та низька антикризових заходів Уряду не є самодостатнім пакетом дій, який гарантовано мінімізує наслідки фінансово-економічних потрясінь. Поточні антикризові заходи створюють умови для охолодження економіки, мають однобічну спрямованість на стабілізацію лише банківської сфери, не спрямовані на зупинення спаду у промисловості, будівництві, інших галузях. Крім того, фінансування антикризових заходів з боку Уряду є незадовільним. Залишаються невизначеними орієнтири валютно-курсової політики.
Першочергові заходи антикризової політики мають здійснюватись у наступних напрямках:
- заходи щодо стабілізації фінансової системи;
- заходи щодо валютно-курсової стабілізації;
- сприяння пожвавленню економічної активності, в тому числі через покращення бізнес-клімату;
- заходи щодо збереження керованості національної економіки.
Антикризові заходи мають бути реалізовані не тільки у напрямках надання державної фінансової підтримки окремим секторам економіки, підвищення ефективності діяльності державних органів, а насамперед через покращення регуляторного середовища як в цілому, так і для окремих секторів економіки.
Віктор Коваленко
www.business-realty.com.ua  
Також до Вашої уваги:
Новые объекты построят в Киевской области к "Евро-2012" Финмониторинг намерений о сделках с недвижимостью противоречит законодательству Янукович: Украина вошла в график подготовки к Евро-2012, но мы не расслабляемся Вместо СЭЗ в Крыму будет нулевая ставка налога на прибыль для гостиниц «Степрейсинг Тим» планирует построить в АРК гоночный комплекс стоимостью $200 млн. Харьков раньше Борисполя откроет новый терминал к Евро-2012 Градсовет Минрегионстроя взял за основу концепцию генплана Киева до 2025 года Отшвартовка оставшихся «плавучих ресторанов» с набережной Днепра возможно Посольство Казахстана объявило конкурс на строительство в Киеве здания посольства Закон о землях энергетики противоречит отдельным нормам действующего законодательства

Реклама


Головна    Новости    Статьи    Аналитика    Коммерческая недвижимость зарубежья    Объявления    Каталог фирм    Все для коммерции    Полезная информация    О проекте
© Copyright 2010. Портал комерційної нерухомості.
Коммерческая недвижимость, выставка, офис, объявления, аренда, продажа.
Створення сайту - Exipilis, Україна